DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Als u (met uw bedrijf) ons wilt gaan sponsoren....

Aanmeldformulier

Invullen van dit formulier is uiteraard geheel vrijblijvend. Maar als u interesse hebt om dit heel concrete (maatschappelijk relevante) project te steunen, gericht op de weeskinderen in de remote area's van Andra Pradesh, persoonlijk of vanuit uw bedrijf, dan willen we heel graag met u in contact komen.


 

Voor mensen die meteen willen steunen... het speciale banknummer voor dit project is:

NL19INGB 00086 30932. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van Vakschool Chintapalli.

SVB is een ANBI stichting. Uw gift kan dus aftrekbaar zijn van de belasting.