MET EEN VAKSCHOOL KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Als u (met uw bedrijf) ons wilt gaan sponsoren....

Aanmeldformulier

Invullen van dit formulier is uiteraard geheel vrijblijvend. Maar als u interesse hebt om dit heel concrete (maatschappelijk relevante) project te steunen, persoonlijk of vanuit uw bedrijf, dan willen we heel graag met u in contact komen.


Voor mensen die meteen willen steunen... het speciale banknummer voor dit project is:

NL19INGB 00086 30932. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van Vakschool Chintapalli.

SVB is een ANBI stichting. Uw gift kan dus aftrekbaar zijn van de belasting.