MET EEN VAKSCHOOL KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

HOE KUN JE SPONSOREN?

We zijn op zoek naar ondernemers en bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen omzetten in steun voor dit concrete en overzichtelijke traject en daar ook een tijdje aan verbonden willen blijven. Het is laagdrempelig. Het leidt meteen tot meetbare veranderingen en het maakt kansarme kinderen ontzettend blij. Maar ook individuen kunnen ons steunen via een (ANBI) gift.

In totaal hebben we voor 2019 en 2020 circa € 100.000,- nodig

Die honderdduizend euro wordt uitsluitend gebruikt voor het opzetten van de vakschool in Chintapalli. Alle andere kosten (waaronder onze reis- en verblijfskosten) nemen we voor eigen rekening. Er blijft nergens geld achter. Alles wordt rechtstreeks ingezet voor het realiseren van de vakschool.

Wij zullen verantwoording afleggen over het gebruik van de middelen die ons door sponsors ter beschikking worden gesteld. Het bestuur van SVB (Stichting de Vaste Burcht) zal toezicht houden op het geheel. En een accountant controleert dat weer.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen voor 2019 en 2020? Meld je dan aan bij Jan-Willem of Joke Grievink. Dat kan per telefoon (06 53 232 772) of per mail: joke@conception.nl.

Dan nemen wij contact met je op voor de verdere verwerking, vragen of actiepunten.

Voor de snelle schakelaars en individuen... het speciale banknummer voor dit project is:

NL19INGB 00086 30932. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van Vakschool Chintapalli.

SVB is een ANBI stichting. Het kan dus zijn dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.