DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

HOE KUN JE SPONSOREN?

We zijn op zoek naar ondernemers en bedrijven die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid willen omzetten in steun voor dit concrete en overzichtelijke traject en daar ook een tijdje aan verbonden willen blijven. Het is laagdrempelig. Het leidt meteen tot meetbare veranderingen en het maakt kansarme kinderen (en weeskinderen) ontzettend blij. Maar ook individuen kunnen ons steunen via een (ANBI) gift.

In totaal hebben we voor 2020 en 2021 circa € 100.000,- nodig

Die honderdduizend euro wordt uitsluitend gebruikt voor het creëren van kansen voor vervolgonderwijs voor de weeskinderen. Primair gericht op vakonderwijs. Als het haalbaar is, gaan we inzetten op het starten van een vakschool (ambachtsschool) in Chintapalli. Als dat niet lukt, wordt het een traject met vervolgonderwijs in een andere plaats in diezelfde binnenlanden van Andra Pradesh. Beide opties kosten ongeveer evenveel geld. Het geld wordt ook alléén daarvoor gebruikt. Alle andere kosten (waaronder onze reis- en verblijfskosten) nemen we voor eigen rekening. Er blijft nergens geld achter. Alles wordt rechtstreeks ingezet voor het realiseren van vervolgonderwijs voor onze weeskinderen en andere kansarme kinderen uit de 'remote-ereas'.

Wij zullen verantwoording afleggen over het gebruik van de middelen die ons door sponsors ter beschikking worden gesteld. Het bestuur van SVB (Stichting de Vaste Burcht) zal toezicht houden op het geheel.

Ben je geïnteresseerd om mee te doen voor 2020 en 2021? Meld je dan aan bij Jan-Willem of Joke Grievink. Dat kan per telefoon (06 53 232 772) of per mail: joke@conception.nl.

Dan nemen wij contact met je op voor de verdere verwerking, vragen of actiepunten.

Voor de snelle schakelaars en individuen... het speciale banknummer voor dit project is:

NL19INGB 00086 30932. Ten name van De Vaste Burcht onder vermelding van Vakschool Chintapalli.

SVB is een ANBI stichting. Het kan dus zijn dat u uw gift kunt aftrekken van de belasting.