DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Met een (vak)opleiding geef je weeskinderen ontwikkelingskansen

Weeskinderen in de binnenlanden van Andra Pradesh (India) zijn kansarm. Ze horen bij de 'kastelozen' en tellen niet mee. Wij willen met ons netwerk van ondernemers uit Nederland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door op het platteland te beginnen met vervolgopleidingsmogelijkheden na de lagere school. Dat kan via een ambachtsschool of via aanvullend (vak-)onderwijs op een bestaande school. Dat doen we omdat we de weeskinderen (waar we bij betrokken zijn geraakt) op willen leiden tot kansrijke vakmensen, zowel jongens als meisjes. En als dat lukt, dan is het niet alleen voor hen, maar voor alle kansloze tieners in die omgeving.

Na de vervolgopleiding willen we onze weeskinderen stimuleren om zelf een bedrijfje op te zetten... liefst in de foodsector want daar liggen onze wortels. En dat doen we dan met Nederlandse fabrikanten/ondernemers en met individuele steungevers. Maar dat laatste is voor na 2025.

Corona heeft nu even roet in het eten gegooid

De wereldwijde Corona crisis heeft ook India hard geraakt. Met name in de binnenlanden van Andra Pradesh (waar wij actief zijn) betekende dit dat alles op slot zit. Niet naar school, het werk als dagloners kan niet gedaan worden, geen inkomen, geen geld om eten te kopen enzovoort. Nu - vanwege de situatie (lockdown) in India - moet eerst alle zorg en aandacht naar onze 22 kinderen en hun verzorgers. We zorgen dat er geld is om voedsel te kopen en dat er een bepaalde vorm van 'home-schooling' mogelijk is. Zie bericht over de tablets (hiernaast).