DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Met een (vak)opleiding geef je weeskinderen ontwikkelingskansen

Weeskinderen in de binnenlanden van Andra Pradesh (India) zijn kansarm. Ze horen bij de 'kastelozen' en tellen niet mee. Wij willen met ons netwerk van ondernemers uit Nederland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door op het platteland vervolgopleidingsmogelijkheden na de lagere school te stimuleren. Dat doen we door aanvullend (vak-)onderwijs voor ze te regelen. Dat is niet vanzelfsprekend voor deze weeskinderen. Er is in 2020 een kleine vakschool gestart in Chintapalli. Daar worden 3 soorten vakonderwijs aangeboden.

1. Veterinary Compounder. Dat is een opleiding met praktijk voor diergeneeskundige assistentie. Dieren leren verzorgen, ziektes herkennen en gezondheid van dieren bevorderen of herstellen.

2. Medical Lab Technician. Een 2-jarige opleiding die jongeren opleidt voor verpleger/verpleegster of assistentie van andere medische onderdelen.

3. Agriculture. Ook een 2-jarige opleiding waar ze alles leren over het verzorgen van gewassen.

Wij zijn bij weeskinderen betrokken geraakt en we willen ze door middel van vakonderwijs opleiden tot kansrijke vakmensen, zowel jongens als meisjes. En als dat lukt, dan is het een positief signaal, niet alleen voor hen, maar voor alle kansloze tieners in die omgeving.

Na de opleiding aan de vakschool willen we ook nog bekijken of onze weeskinderen talent hebben om zelf een bedrijfje op te zetten... liefst in de foodsector want daar liggen onze wortels. En dat doen we dan met Nederlandse fabrikanten/ondernemers en met individuele steungevers. Maar dat laatste is voor na 2026. Als de eerste kinderen gereed zijn met hun vakopleiding en er een of meer ook die agriculture opleiding hebben afgerond.

Corona had even roet in het eten gegooid

De wereldwijde Corona crisis heeft ook India hard geraakt. Met name in de binnenlanden van Andra Pradesh (waar wij actief zijn) betekende dit dat alles op slot zat. Niet naar school, het werk als dagloners kon niet gedaan worden, geen inkomen, geen geld om eten te kopen enzovoort. Nu - na de situatie (lockdown) in India - moest eerst alle zorg en aandacht naar onze 21 kinderen en hun verzorgers. We hebben ervoor gezorgd dat er geld was om voedsel te kopen en dat er een bepaalde vorm van 'home-schooling' mogelijk werd. Zie bericht over de tablets (hiernaast).

Intussen zijn zes kinderen bezig met hun vakopleiding

In september 2021 zijn vijf van onze kinderen begonnen aan hun vakopleiding. Drie volgen de vakopleiding voor Veterinary Compounder, met de aparte titel LM&D course for veterinary compounder. En één meisje volgt de opleiding voor verpleegkundige. En een wil chauffeur/klusjesman worden. Dat is Kamaraju, die is in oktober 2022 klaar met de opleiding en is intussen met stage bezig.

Op de tweede foto hieronder staan vier van onze studenten. Bheemayya, Sravani, Seemalamma en Sunil Kumar. Zie nieuwsbrief december 2021. Hieronder een collage van de scholing van de oudste kinderen. De vakschool voor de oudste vier. Het Junior Vocational College is voor alle kinderen die nu in hun laatste schooljaar zitten van de middelbare school zitten. Verder foto's hoe ze huiswerk maken.

 

  • Vakschool oudste 4
  • Junior College
  • Huiswerk jongens
  • Huiswerk meisjes
  • Vakschool leerlingen
  • Sunil Kumar
  • Sravani
  • Bheemayya
  • Seemalamma
  • Kamaraju


Van links naar rechts op de overzichtsfoto: Sunil, Bheemayya, Kamaraju, Seemalamma en Sravani. De eerste 5 leerlingen op de vakschool. Devi staat nog niet op de foto. Kamaraju is sinds oktober 2022 klaar met zijn opleiding en volgt nu praktijkstages.