DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Neem contact met ons op

We begrijpen dat ondernemers (soms) meer informatie zullen willen hebben alvorens groen licht te geven. We zijn van harte bereid om een afspraak te maken en nog meer achtergronden en doelstellingen toe te lichten. Uiteraard mogen ook individuele geïnteresseerden zich melden voor nadere informatie.

In het dagelijkse leven zijn we betrokken bij het FoodService Instituut Nederland (www.fsin.nl). Ons eigen bedrijf is ConCeption BV (www.conception.nl). We hebben ervaring met het opzetten (en begeleiden) van leiderschap en ondernemingsstrategieën. Dit is in India uiteraard heel anders, maar vanwege onze jarenlange contacten ook weer niet zo anders dat het vreemd voor ons is. Bovendien leren we van andere vergelijkbare projecten in Afrikaanse landen en zelfs elders in India.

En nog een reden om contact te leggen.... we stellen suggesties en adviezen van onze sponsors erg op prijs. Vooral als ze ervaring hebben met dit soort projecten in achterstandsgebieden. Je kunt mailen via joke@conception.nl of bellen met 06 83 20 73 62