DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

De droom voor 'onze' kinderen en alle dorpstieners

We proberen in 2020 en 2021 een groot aantal dingen realiseren (zie vorige tabblad "Wie zijn wij) waarbij we steun nodig hebben van ondernemers, bedrijven en particulieren, in de vorm van sponsoring en vakbekwaam advies. Intussen is er door Corona vertraging opgelopen.

 1. We benaderen Nederlandse ondernemers om dit project te steunen vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid en -verantwoordelijkheid. Ook individuen kunnen steunen.
 2. We zijn met de overheid van Andra Pradesh in overleg om "groen licht" te krijgen voor de plannen. Zie voor details de eerste nieuwsbrief hiernaast, die je kunt downloaden. 
 3. Inmiddels is door Corona alles vertraagd en moeten we vooral tijd en middelen inzetten om de kinderen en hun verzorgers door de crisis te helpen komen. We verwachten dat het geheel een jaar vertraging gaat oplopen. Zie tweede nieuwsbrief hiernaast.
 4. We hebben contacten met een andere ambachtsschool om met hen samen we werken, van hun kennis gebruik te maken en hun knowhow voor accreditatie in te zetten. De hulp is ons intussen reeds toegezegd.
 5. We ronden de verkenningen af en gaan aan de realisatiefase beginnen. Die afronding zou in 2020 gereed zijn, maar door Corona is er vertraging opgetreden. We rekenen nu op zomer 2021.
 6. We gaan een gebouw huren voor pakweg 10 jaar. Dat doen we in overleg met de overheid en onder toezicht van bekwame zakelijk ingestelde managers die zowel de mores als de cultuur goed kennen en die ervaring hebben met het opzetten van scholen en het verkrijgen van accreditaties. De contacten met die specialisten zijn intussen al wel gelegd.
 7. We gaan zo'n gebouw inrichten met lokalen die geschikt zijn om (praktijk-) lessen te geven aan circa 80 studenten. Studenten betalen een 'gewone' schoolfee, zoals dat overal in India gebruikelijk is.
 8. We reserveren in dat gebouw ruimte voor een guesthouse omdat we ook Nederlandse gepensioneerde vakdocenten willen vragen om een aantal maanden per jaar daar les te komen geven. En die docenten willen we kunnen huisvesten.
 9. Als dit gebouw niet in Chintapalli zelf gevonden wordt, dan kunnen we uitwijken naar een ander dorp waar zo'n gebouw nu al wel te krijgen is. Dat is dan inclusief een hostel-voorziening voor leerlingen om te kunnen overnachten. De overheid faciliteert dan de kosten voor vervoer en voeding. Dat doen ze alleen voor kinderen uit de 'remote area's'. Maar dat geldt voor al 'onze' weeskinderen.
 10. Afhankelijk van Corona willen we in 2022 kunnen starten met een vorm van vakscholing en/of mogelijkheden voor verder studeren voor de meest talentvolle kinderen.
 11. In 2022/2023 willen we beginnen met meerdere vakopleidingen, waaronder ook een naaischool-naai-atelier is inbegrepen.
 12. We houden onze Nederlandse sponsors op alle mogelijke manieren betrokken en geïnformeerd.
 • IMG_7508
  IMG_7508
 • IMG_0192
  IMG_0192
 • IMG_7687
  IMG_7687
 • 6
  6
 • IMG_0113_1
  IMG_0113_1
 • bhwf_10622980_cm-b
  bhwf_10622980_cm-b
 • bhwf_14944619_cm-a
  bhwf_14944619_cm-a
 • kp_110200601
  kp_110200601
 • bhwf_3802333_cm-a
  bhwf_3802333_cm-a