DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Wie zijn wij?

Wij zijn Joke en Jan-Willem Grievink. We zijn al bijna 50 jaar actief in de foodsector en oprichters van het FoodService Instituut Nederland (www.fsin.nl).

We zijn in 2011 betrokken geraakt bij de zorg voor 22 weeskinderen in de binnenlanden van een van de armste deelstaten van India, Andra Pradesh. Kinderen zonder vader of moeder, broertjes of zusjes. Intussen zijn het er 21, want in 2022 is een van de meisjes getrouwd.

De 21 resterende kinderen horen bij de kasteloze onderkant van de samenleving, een groep die voor niemand in tel is. Ze woonden in verschillende dorpjes in de binnenlanden (remote areas) van deze deelstaat. Een van de pastors heeft ze - bij wijze van spreken - van de vuilnisbelt geplukt omdat ze anders in de slavernij of prostitutie zouden zijn beland. Hun verhaal heeft ons geraakt. We zorgen nu al vele jaren voor onderdak en voeding en vooral dat er een dagelijkse liefdevolle verzorging voor hen is.

Zij zien intussen elkaar als broertjes en zusjes en willen heel graag bij elkaar blijven wonen in Chintapalli, het dorp waar "ons kinderhuis" staat en waar ze ook naar school gaan.

De 15 jongere kinderen gaan naar een lokale (katholieke)  lagere school in het dorpje Chintapalli en vormen met elkaar een groot gezin in een heel klein huis. Ze zijn - zoals gezegd - elkaars broertjes en zusjes geworden en het is mooi om te zien hoe dat in de praktijk gaat. Het feit dat het zo goed gaat, is vooral omdat de kinderen als gezin leven. De oudste 6 kinderen zitten op de genoemde ambachtsschool. Ze gaan een vak leren. Wij willen ze graag volledig kansrijk in de samenleving kunnen laten starten. Mogelijkheden voor welke vervolgopleiding waren daar aanvankelijk niet in dat dorp. Wij hebben geprobeerd in dat dorp zelf vakschoolonderwijs te starten, eventueel ambulant onderwijs. Het bleek dat dat onhaalbaar was. Bureaucratie ten aanzien van accreditatie was de grote bottleneck. Maar intussen is er in het dorp toch een beperkte vorm van vakscholing op MBO niveau gekomen. Het is een particuliere school die door de overheid is gecertificeerd. Zes van onze oudste groep kinderen kunnen nu in het eigen dorp vakonderwijs volgen. Twee anderen volgen in de herfst van 2023.

Dit is onze droom geworden:

Ons plan om de kinderen te helpen ziet er als volgt uit.

  1. Fase één was het verkennen van de mogelijkheid (en de wensen van de weeskinderen) om een vorm van vakonderwijs te volgen in dat dorp waar de kinderen nu wonen. De overheid vindt het van belang dat ook jongeren uit de achterstandsgebieden (remote areas) een echt vak kunnen leren. Want aan echte vakmensen is in de binnenlanden van India een groot gebrek. Zo'n vakopleiding is voor zowel jongens als meisjes toegankelijk. Aanvankelijk wilden we zelf daar een ambachtsschool starten. Maar dat ideaal is onwerkbaar vanwege de bureaucratie. En inmiddels is de bestaande primaire vakopleiding uitgebreid met nieuwe vakgebieden. We sluiten daarbij aan.
  2. Fase twee is het laten opleiden en begeleiden van de kinderen in een vakgebied. We gaan voor de weeskinderen, met hulp van de nieuwe ambachtsschool in het dorp Chintapalli, vakonderwijs selecteren dat bij de kinderen past. Die fase begon in het najaar van 2021 toen de oudste kinderen hun primaire onderwijs hebben afgerond. Inmiddels bevalt die vakschool voldoende om de zekerheid te hebben dat dit een goede plek is voor de kinderen.

Wat is daarvoor nodig?

Ons oorspronkelijke ideaal om zelf zo'n vakschool op te zetten is onhaalbaar. Vanwege de bureaucratie en de vereiste accreditatie. Intussen weten we dat dit plan onhaalbaar is. We hebben dus de weeskinderen een opleiding kunnen aanbieden uit de vrij jonge (particuliere) vakschool die in 2020 in het dorp is gestart. Een opleiding die past bij hun talenten en hun wensen. Een van de kinderen wilde bijvoorbeeld arts worden, maar dat is een droom die te groot is en onbetaalbaar, zelfs met hulp van sponsors. Dat wordt dus een opleiding voor verpleegkundige.

We hebben een Supervisor die toezicht houdt op de tests en het selecteren van de opleidingen. Gemiddeld kost één jaar beroepsopleiding voor één kind € 1.850,- per jaar. Een gemiddelde opleiding duurt 2 tot 3 jaar. Voor alle kinderen samen hebben we dus tot 2032 ruim €130.000,- nodig.

Voor dit alles vragen we dus jullie steun met sponsorgelden

Wij steunen onze weeskinderen al heel lang vanuit privé middelen. Dat was goed voor huisvesting en levensonderhoud. Maar deze stappen zijn een maatje te groot voor ons. We hebben nu per jaar ongeveer €15.000,- euro nodig.

We werken via een Nederlandse ANBI Stichting

In India werken we met lokale mensen. Met de overheid in het dorpje, maar ook met lokale pastors die zowel de omgeving als de cultuur heel goed kennen. Wij hebben ze als 'zeer betrouwbaar' leren kennen. In Nederland is Stichting De Vaste Burcht (SVB) bij die pastors betrokken. SVB is een ANBI Stichting.