DOOR (VAK)SCHOLING KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Met een (vak)opleiding geef je weeskinderen ontwikkelingskansen

Weeskinderen in de binnenlanden van Andra Pradesh (India) zijn kansarm. Ze horen bij de 'kastelozen' en tellen niet mee. Wij willen met ons netwerk van ondernemers uit Nederland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door op het platteland te beginnen met vervolgopleidingsmogelijkheden na de lagere school. Dat doen we door aanvullend (vak-)onderwijs voor ze te regelen. Dat is niet vanzelfsprekend voor deze weeskinderen. Wij zijn bij hen betrokken geraakt en we willen ze opleiden tot kansrijke vakmensen, zowel jongens als meisjes. En als dat lukt, dan is het een positief signaal, niet alleen voor hen, maar voor alle kansloze tieners in die omgeving.

Na de vervolgopleiding willen we bekijken of onze weeskinderen talent hebben om zelf een bedrijfje op te zetten... liefst in de foodsector want daar liggen onze wortels. En dat doen we dan met Nederlandse fabrikanten/ondernemers en met individuele steungevers. Maar dat laatste is voor na 2027. Als de eerste kinderen gereed zijn met hun vakopleiding.

Corona heeft nu even roet in het eten gegooid

De wereldwijde Corona crisis heeft ook India hard geraakt. Met name in de binnenlanden van Andra Pradesh (waar wij actief zijn) betekende dit dat alles op slot zit. Niet naar school, het werk als dagloners kan niet gedaan worden, geen inkomen, geen geld om eten te kopen enzovoort. Nu - vanwege de situatie (lockdown) in India - moet eerst alle zorg en aandacht naar onze 22 kinderen en hun verzorgers. We zorgen dat er geld is om voedsel te kopen en dat er een bepaalde vorm van 'home-schooling' mogelijk is. Zie bericht over de tablets (hiernaast).

Vier kinderen zijn begonnen aan hun vakopleiding

In oktober 2022 zijn vier van onze kinderen begonnen aan hun vakopleiding. Drie volgen een vakopleiding met een aparte titel (LM&D course for veterinary compounder) waarmee ze in de diergeneeskunde actief kunnen worden. En één meisje volgt een opleiding voor verpleegkundige. Op de tweede foto hieronder staan de vier studenten. Bheemayya, Sravani, Seemalamma en Sunil Kumar. Zie nieuwsbrief december 2021. Hieronder een collage van de scholing van de oudste kinderen. De vakschool voor de oudste vier. Het Junior College is voor de kinderen die nu in hun laatste schooljaar zitten van de middelbare school zitten. Verder foto's hoe ze huiswerk maken.

 

  • Vakschool oudste 4
  • Junior College
  • Huiswerk jongens
  • Huiswerk meisjes