MET EEN VAKSCHOOL KANSARME KINDEREN OPTIMALE KANSEN GEVEN

Met een vakschool geef je tieners optimale ontwikkelingskansen

Weeskinderen in de binnenlanden van Andra Pradesh (India) zijn kansarm. Ze horen bij de 'kastelozen' en tellen niet mee. Wij willen met ons netwerk van ondernemers uit Nederland onze maatschappelijke verantwoordelijkheid invullen door in zo'n dorp te beginnen met vakonderwijs. Een ouderwetse ambachtsschool of aanvullend vakonderwijs op een bestaande school. Dat doen we omdat we de weeskinderen (waar we bij betrokken zijn geraakt) op willen leiden tot kansrijke vakmensen, zowel jongens als meisjes. Maar niet alleen voor hen, ook voor alle tieners in die omgeving.

Na de vakschool willen we als vervolg studenten stimuleren om zelf een bedrijfje op te zetten... in de foodsector want daar liggen onze wortels. En dat doen we dan met Nederlandse fabrikanten/ondernemers en met individuele steungevers. Maar dat laatste is voor na 2025.