Voor €3.900,- krijgt een kind een complete vakopleiding


Elk weeskind kan straks volwaardig meedoen in de Indiase samenleving,... met uw steun!

Wat doen we met uw sponsorbijdrage?


Dankzij onze sponsors kunnen wij 'onze' weeskinderen uit het kindertehuis in Chintapalli een vakopleiding geven, zodat ze als volwaardige burgers van India zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. We sturen ze naar de enige (particuliere) ambachtsschool in Chintapalli met goede vakleerkrachten die de tieners een vak kunnen leren waarmee ze in de omgeving werk moeten kunnen vinden. Een driejarige vakopleiding kost ongeveer €3.900,- per student.

Het bankrekeningnummer voor sponsoring van het vakonderwijs voor de weeskinderen is NL68 INGB 06773 08 183.

Ten name van Stichting De Vaste Burcht, ovv ‘Vakschool Weeskinderen Chintapalli.’

Het is een Anbi Stichting en daarmee kunnen uw giften aftrekbaar worden.

Op de foto ziet u Joke en Jan-Willem Grievink te midden van de kinderen en hun verzorgers. De oudste 5 kinderen zitten nu in hun stagejaar.

De laatste nieuwsbrieven